Společnost OMB composites EU a.s. disponuje potřebnými měřidly pro zabezpečení požadavků zákazníka v oblasti geometrie výrobků, jejich složení a povrchové úpravy. Jsme schopni měřit i lesk povrchů a ve spolupráci s našimi dodavateli, pomocí spektroskopické analýzy, namíchat i netradiční odstíny gelcoatové vrstvy.

Společnost je držitelem těchto certifikátů:

Certifikát 9001:2015

Naše organizace potvrdila vysokou kvalitu svých služeb a interních procesů, když uspěla při certifikaci systému managementu kvality dle ISO 9001.

iso 9001 2015 cz

Činnosti vedení managementu jsou směřovány k zabezpečení funkčnosti a účinnosti systému kvality, jeho zlepšování v oblasti kvality, spokojenosti zákazníků a požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů.

Certifikát 14001:2015

Od roku 2007 jsem držiteli certifikátu dle ČSN ISO 14001:2004 a následně 14001:2015 – Systémy environmentálního managementu.

iso 14001 2015 cz

Jedním z hlavních cílů společnosti je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování formou implementace a dodržování environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.

 

Osvědčení o způsobilosti dodavatele ČD

V měsíci listopadu roku 2015 byla, na základě provedeného certifikačního auditu, prolongována platnost osvědčení o způsobilosti dodavatele.

cd osvedceni do31012022

Audit byl proveden dle předpisu ČD V6/2 – předpis pro železniční kolejová vozidla – odborně technické posouzení dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů, vydané generálním ředitelstvím ČD, odbor kolejových vozidel.

 

Certifikát dle ČSN EN 15085-2:2008

V dubnu 2013 byl proveden certifikační audit dle ČSN EN 15085-2:2008 v certifikační úrovni CL4 - Nákup a prodej dílů železničních kolejových vozidel.

cert csn en 15085 2 090419

V této oblasti velice úzce spolupracujeme s kvalifikovaným externím svářečským dozorem, který zajišťuje kontrolu kvality nakupovaných svařených dílů.