Společnost OMB composites EU a.s. vznikla v roce 2007.

Zvyšujícím se nárokům našich klientů, kteří přicházejí se specifickými požadavky na své výrobky, jsme se dokázali přizpůsobit vložením nemalých investic do technologických zařízení i nových výrobních prostor.

2011-2013

Byla postavena dvoupodlažní průmyslová hala, ve které byly, mimo jiné, vyhrazeny prostory pro provoz CNC a modelárny, nezbytné pro nově vzniklé oddělení výroby modelů a forem.

pohled na halu cnc

2014

Byl koupen sousední výrobní podnik (Strojírny Sonntag), kde byly proinvestovány nemalé prostředky do výměny oken, světlíků, střešního zateplení, kompresorové stanice, vzduchotechniky a otopné soustavy. Byly provedeny také stavební úpravy vedoucí ke značnému zvýšení výrobních prostor společnosti.

pohled na halu3

Dále jsme ke stávající lakovně pořídili další tři lakovací boxy, čímž jsme vyšli vstříc našim klientům a dnes běžně dodáváme výrobky i lakované dle přání zákazníka.

pohled na lakovnu1
pohled na lakovnu2

V roce 2014 bylo investováno také do skladových kapacit pro zlepšení distribuce hotových výrobků. Bylo zpevněno cca 6 500 m2 venkovních ploch a vybudován krytý sklad hotových výrobků o ploše 1 400 m2.

pohled na shv

Koncem tohoto roku nechala naše společnost instalovat nové pěti-osé CNC vč. odsávání, díky němuž jsme schopni vyrábět formy velkých rozměrů, opět jsme dasáhli uspokojení požadavků nových klientů.

pohled na nove cnc

Společnost OMB composites EU a.s. dnešním dnem zaměstnává 250 zaměstnanců a působí na 30 200 m2 výrobní plochy, z níž zastavěná činí 7 280 m2 (z části na dvě podlaží) a zařadila se tak ke skupině největších zaměstnavatelů v našem kraji.

omb situacni plan

POHLED DO BUDOUCNA

Společnost OMB composites EU a.s. plánuje nemalé investice i pro následující roky 2015 a v dnešních dnech probíhá instalace drtiče na druhotné zpracovávání kompozitního odpadu, čímž bude docíleno značných úspor a snížení vlivu na životní prostředí.

V roce 2015 hodlá společnost investovat do úprav parkovacích míst a zeleně v rámci areálu a do nezbytných oprav. Byla ukončena výstavba druhé trafostanice, došlo k jejímu propojení se stávající a je tak možno jejich využití ve všech výrobních prostorách. Tím byla zaručena vzájemná zastupitelnost a v případě poruchy jedné z nich je dosaženo snížení rizika výpadku naší výroby.

Strategie firmy je postavena na dalším rozšiřování a získání nových zákazníků, nicméně stávající areál bude během blízké doby plně vytížen a tak vedení společnosti uvažuje o dalším rozšíření své působnosti, která bude mimo území ČR, abychom vyšli vstříc a přiblížili se našim novým klientům.

evropska unieoperacni program